Oblandad tjära har sedan länge använts som ytbehandling/impregnering för trä som utsätts för kontakt med vatten. Vår egenproducerade furustubbtjära är en ekologiskt algskyddande tjära, som du med fördel kan använda till områden så som:

  • Träbåtar
  • Hårt utsatta träfasader
  • Spåntak
  • K-märkta byggnader & kyrkor