Dalbränd tjära blir till när veden bränns i en så kallas tjärmila. Vår egenproducerade, ekologiska och äkta dalbrända fintjära är tillverkad enligt traditionella metoder, vilket ger ohyvlat virke en svag brunaktig ton, en knappt märkbar färgförändring när den jämförs med ren linolja på hyvlat trä.

Du får en lättarbetad konsistens och ett bra skydd mot beväxtning på träytor som kommer i kontakt med vatten.

Använd med fördel vår äkta dalbrända fintjära på:

  • Byggnader av trä
  • Träbåtar
  • Spåntak
  • Hårt utsatta träfasader
  • K-märkta byggnader & kyrkor