Ren trätjära

Trätjära framställs genom torrdestillation av kådrik ved. Man hettar upp exempelvis tallved under syrefattiga förhållanden. Om veden bränns i en så kallad tjärmila bildas Dalbränd tjära. Den moderna tjäran tillverkas genom ugnsbränning i låg temperatur under lång tid.

Oblandad tjära har traditionellt används som ytbehandling för trä som kommer i kontakt med vatten. Exempelvis för träbåtar, spåntak och hårt utsatta träfasader. I byggnadsvårdssyfte används fortfarande tjäran på K-märkta kyrkor och byggnader av trä.

Hos Boställets Lin hittar du Furustubbtjära och äkta dalbränd fintjära. Se vår prislista

Trätjära med linolja

Ren trätjära kan vara mycket kladdig i sin konsistens och är temperaturkänslig. Ofta blandar man upp trätjära med andra ämnen för att få önskat resultat. Den mest kända blandningen kallas Roslagsmahogny.

Roslagsmahogny

Denna blandning ger en ljusare trätjära och består av kokt linolja, trätjära och terpentin. Resultatet blir en tunnflytande blandning som lätt tränger in i träet och ger en laserande, fuktavvisande effekt. Vanliga användningsområden är ytbehandling av sjöbodar, uthus, bryggor och båtar. Fördelen med roslagsmahogny är att den inte klibbar och att den kan användas till olika slags virke - även på tryckimpregnerat!

Hos Boställets Lin hittar du ljus roslagsmahogny (Linum Lyster) och en mörkare trätjärsblandning (Linum Rustik). Se vår prislista

 

Våra trätjäror och blandningar:

Välkommen att kontakta oss för beställning och för grossistpriser!

Linum Lyster

En ljus trätjärablandning med rå och kokt kallpressad linolja.

Linum Rustik

En mörkare trätjärablandning med kallpressad rå linolja blandad med furustubbstjära som ekologiskt algskydd. Tjäran är av enklare kvalitet än den dalbrända fintjäran vilket ger den behandlade ytan en nyansbrytning i brunt. Linum Rustik är lika effektiv på behandlat som obehandlat trä.

Äkta dalbränd fintjära

En ekologiskt algskyddande tjära som ger en knapp märkbar färgbrytning när den jämförs med ren linolja på hyvlat trä. Ohyvlat virke får en svag brunaktig ton.

Furustubbtjära

Ekologiskt algskyddande tjära.